Våra fastigheter


Vacses portfölj innehåller fastigheter i mellersta och södra Sverige. Nära 100 procent av beståndet hyrs ut till offentliga hyresgäster inom framför allt rättsväsende, utbildning och förvaltning.