Våra fastigheter


Vacse äger 19 fastigheter geografiskt placerade i mellersta och södra Sverige. Nära 100 procent av beståndet hyrs ut till offentliga hyresgäster inom framför allt rättsväsende, utbildning och förvaltning. Det totala fastighetsvärdet uppgick vid årsskiftet till 8 923 mkr med en total area om 189 tkvm. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgick till 9,9 år.