Våra fastigheter


Vacse äger 20 fastigheter geografiskt placerade i mellersta och södra Sverige. Nära 100 procent av beståndet hyrs ut till offentliga hyresgäster inom framför allt rättsväsende, utbildning och kontor.