Information

Fastighetsbeteckning: Kullen 1Adress: Kullen 4Ort: FalunByggt/ombyggt: 2004/2010BTA: 5 240 kvmUthyrningsbar area: 5 240 kvmVacse tillträdde: 2013-08-15Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Very Good

Kullen 1

Vacses nordligast belägna fastighet ligger i Falun.

Domstolsbyggnaden i Falun innehåller Falu tingsrätt samt Förvaltningsrätten för Dalarna och Gävleborgs län. Byggnaden ligger i Stadsparken i centrala Falun och uppfördes för Domstolsverket 2004 och blev tillbyggd 2010. Den är en av cirka tio nybyggda moderna domstolsbyggnader i Sverige.