Visborg 1:15

Fastighetsbeteckning: Visborg 1:15Adress: VisborgsallénOrt: VisbyByggt/ombyggt: 2009-2010BTA: 22 021 kvmUthyrningsbar area: 17 905 kvmHyresgäst: Region GotlandVacse tillträdde: 2014-04-30Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Very GoodVerksamhetsområde: Kontor

I verksamhetsanpassade gamla regementsbyggnader har Region Gotland samlat sin verksamhet i Visbys utkant.

Fastigheten ligger i området Visborg i södra Visby med en total uthyrbar area om drygt 17 900 kvadratmeter. Den består av fyra byggnader som uppfördes för Försvarsmakten 1905 och renoverades till nybyggnadsstandard samt utökades 2009-2010. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use Very Good.