Mimer 3

Fastighetsbeteckning: Mimer 3Adress: Breviksvägen 35Ort: VästervikByggt/ombyggt: 2006BTA: 3 857 kvmUthyrningsbar area: 3 857 kvmVacse tillträdde: 2013-03-05Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Very GoodVerksamhetsområde: Rättsväsende

Ändamålsenligt belägen fastighet i Västervik som uppfyller den nya tidens krav vid rättsvårdande arbete.

Fastigheten har en total area på 3 857 kvadratmeter. Planlösningen är framtagen för att passa myndighetens behov. Byggnaden består av en tvåvåningsdel i form av en klarblå mittkärna som sträcker sig ut såväl öster, väster som uppåt. Mot norr har den en böljande form som ger huset en spännande exteriör. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use Very Good.