Öppningen 1

Fastighetsbeteckning: Öppningen 1Adress: Skeppsbrogatan 2Ort: JönköpingByggt/ombyggt: 2018-2021BTA: 16 300 kvmUthyrningsbar area: 14 582 kvmHyresgäst: Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Annes husmanVacse tillträder: 2021Miljöcertifiering: BREEAM EXCELLENTVerksamhetsområde: Kontor

Öppningen 1 är Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping som ligger i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron vid Munksjöns södra strand. Fastigheten uppfördes av Skanska och omfattar cirka 16 300 kvm. Hyresavtalet är tecknat på 6 år med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt Annes Husman som driver restaurangen i huset. Fastigheten kommer bli miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM-SE med nivå Excellent samt med Skanskas egen miljöcertifiering, Gröna kartan på nivån Grön 1.

Öppningen 1 är ett modernt kontorshus där nytänkande och hållbarhet står i fokus. Både skog och den svenska naturen har inspirerat fastighetens interiör. De fyra skogsregionerna och de åtta odlingszonerna samt fjällregionen har inspirerat de olika våningsplanen. Det märks bland annat i färgval på mattor, tyger, fondväggar, symboler i kontrastmarkering och på mötesrummens namn.

Uppvärmningen i fastigheten sker med fjärrvärme som kompletteras med returvärme från datorhallarna. Kylan hämtas från vattnet i den intilliggande sjön Vättern. En stor del av belysningen är närvarostyrd och samtliga kranar och toaletter är snålspolande.

Utöver detta finns det även en bikupa och ett vildbihotell på taket. Flera av taken har sedumtak som inverkar positivt på miljön och det finns högar med död ved som också bidrar till den biologiska mångfalden genom att det fungerar som insektshotell. På takets nionde våningen omvandlas sol till energi med solceller på en yta om ca 500 kvm solpaneler.