Tabellen 4

Fastighetsbeteckning: Tabellen 4Adress: Tingsvägen 9Ort: SollentunaByggt/ombyggt: 2010BTA: 23 605 kvmUthyrningsbar area: 19 070 kvmHyresgäst: KriminalvårdenVacse tillträdde: 2010-11-01Miljöcertifiering:  BREEAM In-Use Very Good, GreenBuildingVerksamhetsområde: Rättsväsende

Häktet Sollentuna är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och ligger i norra Stockholm. Graden av anpassningar till verksamhetens speciella krav är hög.

Häktet i Sollentuna uppfördes av Skanska 2010 och är ett av fem nationella säkerhetshäkten. Byggnadens 10 våningar består av utrymmen för frihetsberövade med tillhörande service. I personalutrymmena finns bland annat kansli, gym, omklädningsrum och ljusgårdar. För att sänka stressnivåer har vi arbetat med rekreation i gröna miljöer och uppmuntran till aktivitet genom väggillustrationer. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use Very Good.