Rapporter och presentationer

Här finner ni finansiell information och presentationer om Vacse.

2021-07-09 2021 Q2 Halvårsrapport januari – juni
2021-04-23 2021 Q1 Delårsrapport januari – mars
2021-03-31 2020 Års- och hållbarhetsredovisning 2020
2021-03-31 2020 Bestyrkande hållbarhetsredovisning
2021-01-29 2020 Q4 Bokslutskommuniké
2020-10-23 2020 Q3 Delårsrapport januari – september
2020-07-10 2020 Q2 Halvårsrapport januari – juni
2020-04-24 2020 Q1 Delårsrapport januari – mars
2020-04-01 2019 Årsredovisning 2019
2020-01-31 2019 Q4 Bokslutskommuniké
2019-10-24 2019 Q3 Delårsrapport januari – september
2019-07-12 2019 Q2 Halvårsrapport januari – juni
2019-04-26 2019 Q1 Delårsrapport januari – mars
2019-04-03 2018 Årsredovisning 2018
2019-01-31 2018 Q4 Bokslutskommuniké
2018-10-25 2018 Q3 Delårsrapport januari – september
2018-07-13 2018 Q2 Halvårsrapport januari – juni
2018-04-26 2018 Q1 Delårsrapport januari – mars
2018-04-12 2017 Årsredovisning 2017
2018-02-23 2017 Q4 Bokslutskommuniké
2017-10-26 2017 Q3 Delårsrapport januari – september
2017-07-13 2017 Q2 Halvårsrapport januari – juni
2017-05-05 2017 Q1 Delårsrapport januari – mars
2017-04-12 2016 Årsredovisning 2016
2017-02-24 2016 Q4 Bokslutskommuniké
2016-10-27 2016 Q3 Delårsrapport januari – september
2016-07-15 2016 Q2 Delårsrapport januari – juni
2016-05-04 2016 Q1 Delårsrapport januari – mars
2016-04-27 2015 Årsredovisning 2015
2016-02-24 2015 Q4 Bokslutskommuniké
2015-11-04 2015 Q3 Delårsrapport januari – september
2015-08-19 2015 Q2 Delårsrapport januari – juni
2015-05-06 2015 Q1 Delårsrapport januari – mars
2015-04-29 2014 Årsredovisning 2014
2015-02-25 2014 Q4 Bokslutskommuniké
2014-11-07 2014 Q3 Delårsrapport januari – september
2014-08-28 2014 Q2 Delårsrapport januari – juni
2014-05-19 2014 Investerarpresentation
2014-05-19 2014 Q1 Delårsrapport januari – mars
2014-04-15 2013 Årsredovisning 2013