Information

Fastighetsbeteckning: Rölunda 1:6Adress: Sigtunavägen 7Ort: HäggebyByggt/ombyggt: 1965-1985BTA: 11 645 kvmUthyrningsbar area: 11 645 kvmVacse tillträdde: 2015-05-08

Rölunda 1:6

Delar av Kungliga Bibliotekets arkivverksamhet sker i Vacses lokaler i västra Stor-Stockholm.

Fastigheten Rölunda 1:6 i Bålsta inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från och med 1851. Hela fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta om ca 11 700 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 50-, 60- och 70-talet och har renoverats och anpassats löpande.