Rölunda 1:6

Fastighetsbeteckning: Rölunda 1:6Adress: Sigtunavägen 7Ort: HäggebyByggt/ombyggt: 1965- 2020BTA: 17 450 kvmUthyrningsbar area: 14 260 kvmHyresgäst: Kungliga biblioteketVacse tillträdde: 2015-05-08Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Verksamhetsområde: Arkiv

Delar av Kungliga Bibliotekets arkivverksamhet sker i Vacses lokaler i västra Stor-Stockholm.

Fastigheten Rölunda 1:6 i Bålsta inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från och med 1851. Fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta om 17 450 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 60-, 70-, 80-talet samt 2020 och har renoverats och anpassats löpande. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use.