Vi tar ett socialt ansvar

När Vacse tar ett socialt ansvar och integrerar Corporate Social Responsibility (CSR) i affärer innebär det ett starkare varumärke, stoltare medarbetare och nöjdare kunder.

Att ta ett långsiktigt ansvar innebär inte bara att hjälpa utsatta människor och vara med och skapa en bättre värld för oss alla, det är också en investering i den egna verksamheten.

Under det gångna året har flera av Vacses medarbetare valt att engagera sig i Mitt Livs Chans, ett mentorprogram som syftar till att fungera som en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund.

Under 2018 stöttade Vacse även ett flertal andra organisationer, bland annat Childhood och Stockholms Stadsmission.

Vacse valde att skänka en julgåva till Childhood för att stödja deras viktiga arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn.

Som vänföretag stöttar Vacse Stadsmissionens arbete att hjälpa de människor som lever i speciellt tuffa livssituationer i Stockholm. Under sommaren ges ett riktat bidrag till deras arbete med barn och ungdomar. Stadsmissionen hjälper familjer i utsatthet med stöd, utflykter och andra aktiviteter på sommaren.