Vi tar ett socialt ansvar

Att ta ett långsiktigt ansvar för våra fastigheter innebär även ett ansvar för människorna i och runtomkring dem. Vacses fastighetsbestånd, dess brukare och i förlängningen våra medarbetare är en viktig del i samhällets kugghjul.

Vi är måna om att skapa en attraktiv arbetsplats som präglas av mångfald och vi vill dela med oss av vår kompetens och våra nätverk för att skapa ytterligare värden för samhället. Vacse blev 2020 samarbetspartner till Tekniksprånget och deltar sedan tidigare i mentorskapsprogrammet Mitt Livs Chans och stöttar därutöver ett flertal organisationer såsom Samhall, Barncancerfonden , Stadsmissionen, Unicef och  Sjöräddningssällskapet.

Samhall
I projekt Färgskrapan har totalentreprenören Skanska bjudit in Vacse att tillsammans påbörja en ny form av samarbete med Samhall. Skanska vill genom samarbetet erbjuda personer med funktionsnedsättning meningsfulla arbetsuppgifter som leder till arbetslivserfarenheter och kunskap. Samhall har två personer på Färgskrapan som har utfört arbetsuppgifter som exempelvis byggstädning, underhåll av arbetsplats och avspärrningar.

Tekniksprånget
En av våra stora utmaningar är att säkerhetsställa kompetensförsörjningen för bygg- och fastighetsbranschen. Idag är fastighetsbranschen en av de mest jämställda men det är oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar för att få in fler utlandsfödda och kvinnor. Genom att erbjuda praktikplats till Tekniksprånget har vi möjlighet att bistå i denna utmaning, visa vad en teknikutbildning kan ge för framtidsutsikter och samtidigt få in nytänkande från den yngre generationen. Vacse har genom Tekniksprånget anställt Maria Mailosson till Färgskrapan som under våren kommer att arbeta tillsammans med projektorganisationen för att bistå i planeringen av överlämnandet från projekt till förvaltning. Detta är ett av de sätt som vi som bolag kan ge möjligheter och locka fler unga till branschen.

Stockholms Stadsmission
Alltför många barn i Stockholm lever i utsatthet. Coronakrisen har gjort det än svårare. Vi på Vacse har valt att beställa årets julpaket 2020  från Stockholms Stadsmission .

 

 

 

 

 

Vacse stöttar även ett flertal andra organisationer: