Medium Term Note Program

Vacses målsättning är en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. Som ett led i det arbetet har ett MTN-program etablerats för att möjliggöra obligationsemissioner.