Medium Term Note Program

Vacses målsättning är en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. Som ett led i det arbetet har ett MTN-program etablerats för att möjliggöra obligationsemissioner.

Rambelopp 5,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut Nordea, SEB, Handelsbanken
Börs NASDAQ  Stockholm
Valutor SEK, EUR
Möjliga räntekonstruktioner Rörlig ränta och fast ränta
Lägsta denominering 100 000 EUR eller motsvarande i SEK
Ägarklausul Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50%
Dokument Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-140523.pdf
Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-170615.pdf
Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-180523.pdf
Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-190523.pdf
Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-200528.pdf
Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-210517.pdf
Grundprospekt-Vacse-AB-(publ)-220516.pdf
Vacse Slutliga Villkor 101
Vacse Slutliga Villkor 102
Vacse Slutliga Villkor 103
Vacse Slutliga Villkor 104
Vacse Slutliga Villkor 105
Vacse Slutliga Villkor 106
Vacse Slutliga Villkor 107
Vacse Slutliga Villkor 108