Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2019
31
JAN

2018 Q4
Bokslutskommuniké 2018

2019
26
APR

2019 Q1
Delårsrapport januari – mars

2019
12
JUL

2019 Q2
Halvårsrapport januari – juni

2019
24
OKT

2019 Q3
Delårsrapport januari – september