Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2021
29
JAN

2020 Q4
Bokslutskommuniké 2020

2021
31
MAR

2020 
Årsredovisning 2020