Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2024
27
MAR

2023
Års- och Hållbarhetsredovisning

2024
26
APR

2024
Delårsrapport kvartal 1, 2024

2024
15
MAJ

2024
Årsstämma

2024
12
JUL

2024
Delårsrapport kvartal 2, 2024

2024
25
OKT

2024
Delårsrapport kvartal 3, 2024