Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2023
10
FEB

2022
Bokslutskommuniké 2022

2023
29
MAR

2022
Årsredovisning 2022

2023
10
MAJ

2023
Årsstämma

2023
12
JUL

2023
Delårsrapport januari-juni 2023

2023
25
OKT

2023
Delårsrapport januari-september 2023