Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2022
30
MAR

2021 
Årsredovisning 2021

2022
27
APR

2022
Delårsrapport kvartal 1, 2022

2022
08
JUL

2022
Halvårsrapport, 2022

2022
21
OKT

2022
Delårsrapport kvartal 3, 2022