Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2021
29
JAN

2020 Q4
Bokslutskommuniké 2020

2021
31
MAR

2020 
Årsredovisning 2020

2021
23
APR

20201 Q1
Delårsrapport januari – mars 2021

2021
12
MAJ

2021
Årsstämma 2021

2021
09
JUL

2021 Q2
Halvårsrapport 2021

2021
20
OKT

2021 Q3
Delårsrapport januari – september 2021