Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2020
31
JAN

2019 Q4
Bokslutskommuniké 2019

2020
01
APR

2019 
Årsredovisning 2019

2020
29
APR

2020 Q1
Delårsrapport januari – mars

2020
10
JUL

2020 Q2
Halvårsrapport januari – juni

2020
22
OKT

2020 Q3
Delårsrapport januari – september