Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2021
23
APR

2021 Q1
Delårsrapport januari – mars 2021

2021
12
MAJ

2021
Årsstämma 2021

2021
09
JUL

2021 Q2
Halvårsrapport 2021

2021
20
OKT

2021 Q3
Delårsrapport januari – september 2021