Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2023
10
MAJ

2023
Årsstämma

2023
28
APR

2023
Delårsrapport kvartal 1, 2023

2023
12
JUL

2023
Halvårsrapport, 2023

2023
25
OKT

2023
Delårsrapport kvartal 3, 2023