Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2021
12
MAJ

2021
Årsstämma 2021

2021
09
JUL

2021 Q2
Halvårsrapport 2021

2021
20
OKT

2021 Q3
Delårsrapport januari – september 2021