Kalendarium för finansiella rapporter

Nedan framgår planerade datum för offentliggörande av finansiella rapporter

2022
28
JAN

2021 
Bokslutskommuniké 2021

2022
31
MAR

2021 
Årsredovisning 2021