Vacses konverterar ägarlån till eget kapital

Vacses ägare har löst de efterställda ägarlånen genom att öka eget kapital via ovillkorade aktieägartillskott med samma belopp per den 1 december 2018.

Läs mer

Vacse söker förvaltare

Vill du bygga relationer, ha eget ansvar och få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då är du kanske vår nya fastighetsförvaltare.

Läs mer

Vacse erhåller investment grade rating från Nordic Credit Rating – BBB+, Stable outlook

Vacse AB (publ) har erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating med betyget BBB+, Stable outlook. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Läs mer

Invigning av MSB:s nya kontor i Karlstad

Måndagen den 24 september invigdes MSB:s nya kontor i Karlstad traditionsenligt med bandklippning av generaldirektör Dan Eliasson. MSB flyttade in i sina nya lokaler invid Tullholmsviken i Karlstad strax före sommaren.

Läs mer

Vacse välkomnar Emilia Grahn

Vacse kompletterar sin ekonomiavdelning med Emilia Grahn i rollen som redovisningsekonom.

Läs mer

Vacse välkomnar Isabella Holte Friberg

Vacses fastighetsavdelning växer och i början av augusti utökades teamet med Isabella Holte Friberg som projekt- och förvaltningsassistent.

Läs mer

Vacse har miljöcertifierat säkerhetshäktet i Sollentuna

Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Därmed påbörjades och avslutades arbetet under 2018 med att certifiera bolagets största byggnad, säkerhetshäktet i Sollentuna.

Läs mer

Vacse noterar grön obligation

En solig torsdag i juni samlades Vacses anställda, banker och investerare på Nasdaq för mingel, klockringning och noteringsceremoni.

Läs mer