Den 13:e maj tillträder Domstolsverket Norrköpings nya tingsrätt

Den 13:e maj tillträder Domstolsverket Norrköpings nya tingsrätt. Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster och detta blir dessutom Vacses femte domstolsbyggnad. Vacse har även sedan tidigare två ytterligare domstolsbyggnader under uppförande med planerat tillträde under 2025 och 2026.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2024 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

"Glädjande att andelen kvalificerade fastigheter ökade under 2023", säger Henrik Molin Vice Vd / Finanschef på Vacse

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.s

Läs mer

Första spadtag för Enköpings nya kommunhus

Under tisdagen den 21 november hölls traditionsenligt ett första spadtag för det nya kommunhuset i Enköping. Skanska som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under 2025. 

Läs mer