Hållbarhet i fokus

Miljöansvaret är centralt inom Vacses arbetsprocess men även social hållbarhet är en mycket betydelsefull del av verksamheten. Hållbarhetsarbetet är en värdegrund i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi och innebär att ta ett långsiktigt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

Certifierat miljöledningssystem

Under 2016 arbetade Vacse fram ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och i februari 2017 gavs hårt arbete utdelningen genom en officiellt godkänd slutrevision. Miljöledningssystemet ger företaget ett bra verktyg att kunna dokumentera och strukturera miljöarbetet. Systemet ser till att verksamheten bedrivs miljövänlig och bygger på principen om ständig förbättring och systematiskt målinriktat miljöarbete. Involverade medarbetare utgör grunden i arbetet med att inte bara nå våra miljömål utan att sträva mot att överträffa dem.

Hållbarhetsmål

Fram till 2018 har Vacse som mål att minska sina CO2-utsläpp med 15 % per anställd/år. Vacse ska också beakta fastigheters miljöegenskaper vid investeringsbeslut. Under 2017 växte den certifierade delen av fastighetsportföljen i och med förvärvet av en skolbyggnad i Vallastaden, Linköping. Under hösten 2017 påbörjar Vacse också arbetet med att eftercertifiera samtliga icke certifierade fastigheter enligt BREEAM In-Use med ambitionen att inom en snar framtid innehava ett 100% certifierat bestånd.

"Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter är hållbarhetsfrågan en naturlig del av vår verksamhet och genomsyrar vårt sätt att arbeta."

Sweden Green Building Council

I maj 2016 anslöt sig Vacse till nätverket Sweden Green Building Council (SGBC) som arbetar aktivt för ett hållbart samhällsbyggande. Hållbart samhällsbyggande är inte en färdig lösning, utan en process som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det handlar om helhetssyn, dialog samt att tänka efter först. SGBC arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Klimatkompensation

För att ha en långsiktig och god klimatstrategi och för att ta sitt fulla klimatansvar inledde Vacse under 2017 ett samarbete med ZeroMission för att skapa klimatnytta. ZeroMission är en av de ledande leverantörerna av klimatkompensation i Sverige. Deras vision är att tillsammans med deras kunder bidra till planetnytta. De arbetar med den äldsta standarden för klimatkompensation, Plan Vivo, som har ett fokus på fattigdomsbekämpning. Läs gärna mer om de klimatkompensationen här: www.zeromission.se

Ta del av Vacses klimatkompensation via följande länk: Certifikat ZM181530

Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Vacse har valt ut 9 av dessa mål som är applicerbara på vår verksamhet, läs gärna mer om de globala målen här: www.globalamalen.se

Ta del av Vacses miljöpolicy via följande länk: Miljöpolicy Vacse AB (publ)