Hållbarhet i fokus

Miljöansvaret är centralt inom Vacses arbetsprocess men även social hållbarhet är en mycket betydelsefull del av verksamheten. Hållbarhetsarbetet är en värdegrund i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi och innebär att ta ett långsiktigt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

Certifierat miljöledningssystem

Under 2016 arbetade Vacse fram ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet ger företaget ett bra verktyg att kunna dokumentera och strukturera miljöarbetet. Systemet ser till att verksamheten bedrivs miljövänlig och bygger på principen om ständig förbättring och systematiskt målinriktat miljöarbete. Involverade medarbetare utgör grunden i arbetet med att inte bara nå våra miljömål utan att sträva mot att överträffa dem.

Ta del av Vacses certifikat via följande länk: Certifikat ISO14001 

Hållbarhetsmål

Vacse har som mål att redovisningen av tjänsteresor ska tydligt visa på en ökad konvertering till tågresor, motsvarande minst 5%, gentemot året innan för att minska CO2-utsläppen. Fastighetsbeståndet ska verka för effektiv resursanvändning och minska sitt Co2-avtryck per kvadratmeter med -1% per år.

"Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter är hållbarhetsfrågan en naturlig del av vår verksamhet och genomsyrar vårt sätt att arbeta."

Sweden Green Building Council

I maj 2016 anslöt sig Vacse till nätverket Sweden Green Building Council (SGBC) som arbetar aktivt för ett hållbart samhällsbyggande. Hållbart samhällsbyggande är inte en färdig lösning, utan en process som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det handlar om helhetssyn, dialog samt att tänka efter först. SGBC arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Klimatkompensation

För att ha en långsiktig och god klimatstrategi och för att ta sitt fulla klimatansvar inledde Vacse under 2017 ett samarbete med ZeroMission för att skapa klimatnytta. ZeroMission är en av de ledande leverantörerna av klimatkompensation i Sverige. Deras vision är att tillsammans med deras kunder bidra till planetnytta. De arbetar med den äldsta standarden för klimatkompensation, Plan Vivo, som har ett fokus på fattigdomsbekämpning. Läs gärna mer om de klimatkompensationen här: www.zeromission.se

Ta del av Vacses klimatkompensation via följande länk: Certifikat: ZM202016

Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Vacse har valt ut 9 av dessa mål som är applicerbara på vår verksamhet, läs gärna mer om de globala målen här: www.globalamalen.se

Ta del av Vacses miljö- och kvalitetspolicy via följande länk: Miljö- och kvalitetspolicy Vacse AB (publ)