Tjädern 9

Fastighetsbeteckning: Tjädern 9Adress: Norra Hansegatan 2Ort: VisbyByggt/ombyggt: 2003/2007BTA: 8 250 kvmUthyrningsbar area: 7 810 kvmVacse tillträdde: 2014-09-30Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Very GoodVerksamhetsområde: Rättsväsende

En byggnad med samlokaliserade rättsvårdande myndigheter i Visby på Gotland.

Fastigheten består av två byggnader varav den ena uppfördes 2007 och den andra totalrenoverades 2003. Sammanlagd uthyrningsbar yta uppgår till 7 810 kvm. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use Very Good.