Förvaltningen är central i hållbarhetsarbetet

Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning och drift av Vacses fastigheter. Målet är att samtliga fastigheter ska miljöcertifieras och vi arbetar för att minska fastigheternas miljöpåverkan. Ett led i det arbetet är att erbjuda samtliga hyresgäster gröna hyresavtal.