Sju pensionsstiftelser kopplade till svenska storföretag

Vacses ägare präglas av långsiktighet och finansiell styrka och har en uttalad vilja till kontrollerad tillväxt

Ägare Aktier Andel
Ericsson Pensionsstiftelse 214 286 21,4%
Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse 214 286 21,4%
Apoteket AB:s Pensionsstiftelse 142 857 14,3%
Volvo Pensionsstiftelse 142 857 14,3%
Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse 107 143 10,7%
Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse 107 143 10,7%
Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige 71 428 7,1%
Totalt 1 000 000 100,0%