Information

Fastighetsbeteckning: Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15Ort: NorrköpingBTA: 4 158 kvmHyresgäst: Domstolsverket

Norrköpings nya Tingsrätt

Domstolsverket har tecknat ett 20 årigt hyresavtal för den nya domstolsbyggnaden som uppförs av Serneke och tillträds av Vacse.

Byggnaden uppförs i 4 våningar och med en yta om ca 4 000 kvm vilket kommer att inrymma 40-50 medarbetare. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan och bra materialval. Den nya tingsrätten blir Vacses femte domstol, och ett stort fokus har varit att tidigt integrera Vacses erfarenheter för att skapa en modern domstol som möter medarbetarnas och besökarnas behov.