Norrköpings nya Tingsrätt

Ort: NorrköpingBTA: 4 600 kvmHyresgäst: DomstolsverketMiljöcertifiering: BREEAM SE EXCELLENT

Domstolsverket har tecknat ett 20 årigt hyresavtal för den nya domstolsbyggnaden som uppförs av Serneke och tillträds av Vacse.

Projektet är ett samarbete med Serneke Projektutveckling. Den nya tingsrätten blir Vacses femte domstol. Ett stort fokus har varit att tidigt integrera Vacses erfarenheter för att skapa en modern domstol som möter medarbetarnas och besökarnas behov. Byggnaden kommer efter färdigställandet vara en av Norrköpings mest spännande byggnader både ur en arkitektonisk och teknisk synvinkel. Byggnaden har böljande former och stora ljusinsläpp samt höga krav på smarta tekniska val för att möta de högt ställda målen på energiförbrukning.

Byggnaden uppförs i 4 våningar och med en yta om ca 4 600 kvm vilket kommer att inrymma 40-50 medarbetare. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan och bra materialval.