Information

Fastighetsbeteckning: Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15Ort: NorrköpingByggs: 2020-2022BTA: 4 158 kvmHyresgäst: DomstolsverketVacse tillträder: 2022

Norrköpings nya Tingsrätt

Domstolsverket har tecknat ett 20 årigt hyresavtal för den nya domstolsbyggnaden som uppförs av Serneke och tillträds av Vacse under Q2 2022.

Byggnaden uppförs i 4 våningar och med en yta om ca 4 000 kvm vilket kommer att inrymma 40-50 medarbetare.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan och bra materialval.