Pågående fastighetsprojekt


Vacses strategi är att växa via förvärv, med projektfastigheter samt att utveckla det befintliga beståndet tillsammans med sina hyresgäster. Under den senare delen av 2020 färdigställdes Färgskrapan, Biblioteksdepån Håbo samt grundskolan på Björkö. Våren 2021 färdigställdes Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping som omfattar ca 16 300 kvm.