Pågående nybyggnadsprojekt


Vacse är involverade i flera projekt som över tid kommer att bidra till en fortsatt expansion av fastighetsportföljen med högkvalitativa byggnader.