Tvättbjörnen 1

Fastighetsbeteckning: Tvättbjörnen 1Adress: Galggatan 4Ort: KalmarByggt/ombyggt: 2008BTA: 12 650 kvmUthyrningsbar area: 11 173 kvmVacse tillträdde: 2013-03-05Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Very GoodVerksamhetsområde: Rättsväsende

Strategiskt belägen fastighet i Kalmar som uppfyller den nya tidens krav vid rättsvårdande arbete.

Fastigheten färdigställdes 2008 är uppbyggt kring två innergårdar, en hårdgjord trafikgård och en ”oas” med planteringar. Huset har en höghusdel med fasadpanel av cederträ och grafiska illustrationer samt en låghusdel av betong- element med inslag av grafisk betong för att ge byggnaden intressanta fasader runtom. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use Very Good.