Götaland 9

Fastighetsbeteckning: Götaland 9Ort: JönköpingUthyrningsbar area: 9 200Hyresgäst: DomstolsverketVacse tillträder: 2023Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld Verksamhetsområde: Rättsväsende

Hållbart inifrån och ut – med nya lokaler åt Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Domstolsbyggnaden, som blir 9 200 kvadratmeter stor, har totalt sju våningsplan varav de fyra översta rymmer kontorsytor. Genom att dessa våningar dras tillbaka i förhållande till våningarna under skapas takterrasser som i sin tur öppnar upp för mötesplatser med utsikt över Munksjön och kajpromenaden. Fasaden är keramisk och hänger utanpå huset i ett slags stålskelett. En hållbar och väderbeständig fasad vilket rimmar bra med målen.

Interiört kommer det att andas småländsk skog, bland annat genom att lyfta material som sten och trä. Dessutom ljussätts byggnaden inifrån av två genomgående atrier vars väggar är helt glasade. Ljusgården med sitt träd på entréplan bildar tillsammans med det dubbelhöga rummet en harmonisk miljö

Byggnaden har även en så kallad akviferlösning, ett slags underjordisk energlagringsplats som gör det möjligt att säsongslagra energi. Hur? Jo, genom att kallt vatten pumpas upp ur de kalla brunnarna på sommaren för att användas i byggnadens kylsystem. Det uppvärmda returvattnet pumpas sedan tillbaka under jorden och lagras till vintern då det används till byggnadens värmesystem. Den fiffiga lösningen minskar energiförbrukningen med 15 till 20 procent.