Information

Fastighetsbeteckning: Instrumentet 1Adress: Lärdomsgatan 32Ort: LinköpingByggt/ombyggt: 2017BTA: 7 396 kvmUthyrningsbar area: 7 396 kvmVacse tillträdde: 2017-08-07Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Instrumentet 1

En modern skola med fokus på lärande och trivsel där stor vikt har lagts både på inom- och utomhusmiljön.”

Byggnaden uppfördes av Skanska och tillträddes 2017 av Vacse direkt vid färdigställandet. Skolan är en grund- och särskola med kapacitet för 600 barn med fokus på hållbarhet och utformad med integrerade solpaneler i glasfasad, sopsug och bil pool. Skolbyggnaden får även ett eget kök och gymnastiksal.Fastigheten är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Skolgården är väl tilltagen och uppmuntrar till kreativitet med en liten skog och promenadvägar, bollplan samt gott om lekredskap.