Vacses historia

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rätts- väsende, utbildning och kontor för samhällsservice.

Vacse AB (publ) grundades hösten 2009 av sju svenska pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo i samband med förvärvet av två fastigheter från Skanska Sverige AB. Dessa var säkerhetshäktet i Sollentuna och polishuset i Toftanäs/Malmö som med sina långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster passade stiftelsernas vilja till långsiktig, förutsägbar och trygg avkastning. Namnet Vacse tillkom genom initialerna på ägarna.

Snart föddes tanken att låta bolaget växa vidare inom samma nisch och 2011 fick Vacse möjligheten att förvärva Attunda Tingsrätt som låg granne med säkerhetshäktet. Därefter har flera andra kvalitetsobjekt som till exempel projektet Färgskrapan, Dialogen och räddningsstationen i Tierp till portföljen, och Vacse är idag bland de största renodlade aktörerna inom segmentet samhällsfastigheter.