Affärsmodell & Strategi

Vacse strävar efter att vara en förtroendeingivande ägare och en finansiellt stabil partner samt att skapa värden genom långsiktiga relationer.

Vacses skall vara en långsiktig och stabil fastighetsägare inom segmentet samhällsfastigheter med genomgående konservativ syn på risk. Vacses ägare är pensionsstiftelser med åtaganden som sträcker sig åtskilliga decennier in i framtiden och bolaget har ingen bortre tidsgräns då tillgångarna skall avvecklas. Utöver att vara en trygg ägare skapar Vacse också värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster och byggbolag som stabil finansiell partner i projekt under utveckling.

 

 

Vacse använder 100 procent förnyelsebar energi i hela fastighetsbeståndet och arbetar kontinuerligt med att effektivisera energiförbrukningen i befintliga fastigheter. Hållbarhetsarbetet inom Vacse utgår från företagets miljöpolicy och handlar om att ta miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort. Vi på Vacse är övertygande om att en tydlig hållbarhetsstrategi är viktigt parameter för att uppfattas som en seriös och långsiktig aktör.

Vacse skall förvärva och äga fastigheter med följande inriktning:

  • Huvudsakligen statliga verk, myndigheter, kommuner, offentliga institutioner eller juridiska personer som hyresgäster
  • Nybyggda, nyrenoverade eller motsvarande fastigheter av hög kvalitet, företrädesvis specialfastigheter
  • Byggnader med goda miljöegenskaper. I förvärvsprocessen ska även hänsyn tas till möjligheten att miljöcertifiera i ett senare skede
  • Långsiktiga hyresförhållanden