Vår organisation

Företagsledning


Fredrik Linderborg

Vd

E-post:fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-579 79 79

Fredrik Linderborg utsågs till verkställande direktör den 1 juni 2016. Fredrik har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, närmast som Vd på Danske Renting AB och dessförinnan Nordisk Renting och Catella. Fredrik har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Henrik Molin

Vice Vd / Finanschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-870 98 17

Henrik Molin är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner. Henrik har tidigare arbetat som konsult inom fastighetsutveckling, haft ansvar för asset management och fastighetstransaktioner på bl a Pandox, Norgani Hotels, RBS Nordisk Renting samt arbetat med ekonomi och finans på Stadshypotek och KPMG. Henrik har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Sara Jägermo

Fastighets- och Hållbarhetschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 072-570 11 30

Sara Jägermo är Fastighets- och Hållbarhetschef med koncernansvar för projekt, förvaltning och hållbarhet. Sara har tidigare erfarenhet både från den privata- såväl som den kommersiella fastighetsmarknaden med positioner inom transaktion, värdering och administration. Sara har en examen från Ekonomi- och fastighetsteknik-programmet, Högskolan i Gävle.

Hållbarhet


Linda Åhlin Erikson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-819 09 99

Linda ansvarar för Vacses hållbarhetsredovisning samt styrning, analys och uppföljning av bolagets ESG-rapportering. Linda har tidigare arbetat som auktoriserad revisor hos Ernst & Young och har en examen i Företagsekonomi från Karlstads Universitet.

Isabella Holte Friberg

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-188 25 13

Isabella ansvarar för kommunikation, marknadsaktiviteter, samt interna projekt. Isabella har tidigare erfarenhet från både fastighets- och kommunikationsbranschen och kommer närmast från JM Entreprenad. Isabella har en marknadsföringsexamen från Affärshögskolan i Örebro.

Anna Larsson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-368 31 51

Anna arbetar på konsultbasis med implementation av hållbarhetsstrategi och långsiktig färdplan mot Vacses hållbarhetsmål, samt  projektleder utvecklingsprojekt. Anna har en bakgrund som strategikonsult med fokus på hållbarhets- och digitaliseringfrågor, och en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad.

Ekonomi


Ulrika Grewe Ståhl

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-666 08 64

Ulrika arbetar med Vacses koncernredovisning samt bolagets finansiella rapporter. Ulrika kommer närmast från en position som CFO på K2A Fastigheter. Ulrika har en lång erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare arbetat på Intea Fastigheter som ekonomichef, Strawberry Properties som CFO, Pandox som koncerncontroller och dessförinnan som revisor på Deloitte.

Emilia Hanssen

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-477 28 49

Emilia arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens moder- och dotterbolag. Hon ansvarar för personalfrågor, pension, försäkringar och till viss del IT relaterade frågor. Emilia kommer senast från Söderberg & Partners där hon arbetade som redovisningskonsult. Hon har en kandidatexamen från Ekonomiprogrammet på Mälardalens högskola.

Jenny Thorén

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-203 67 30

Jenny arbetar på konsultbasis med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag. Hon har flerårig erfarenhet inom fastighetsvärlden och kommer senast från ett uppdrag hos Atrium Ljungberg.

Charlotte Lilliehöök

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-035 39 40

Charlotte arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag.

Alice Broddesson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-063 30 18

Alice ansvarar för Vacses kontor på Kungsgatan 26 och är administrativt stöd åt ekonomiavdelningen. Alice har avslutat sina gymnasiestudier på ekonomiprogrammet och kommer närmast från H&M där hon hade en tjänst inom försäljning.

Förvaltning, projekt och affärsutveckling


Lena Steen

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0704-85 56 20

Lena arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Lena har en bakgrund inom servicebranschen men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen, hon kommer närmast från Nacka kommun. Lena har en examen inom fastighetsförvaltning på Newtons yrkeshögskola.

Elias Filén

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0761-00 40 99

Elias arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Han kommer närmast från Campido Fastighetsförvaltning AB. Elias har en examen inom fastighetsförvaltning från Newtons yrkeshögskola.

Pierre Gylbert

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-761 85 86

Pierre arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Pierre har tidigare varit operasångare på Kungliga Operan men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen, han kommer närmast från Newsec Property Asset Management där han arbetade som kommersiell förvaltare. Pierre har en examen inom fastighetsförvaltning från Newton Yrkeshögskola.

Felix Brodén

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-291 50 10

Felix arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Felix har tidigare varit elitidrottare som hockeyspelare men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen. Felix har en examen inom fastighetsförvaltning från Newton Yrkeshögskola.

David Zazi

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-622 60 75

David arbetar med teknisk förvaltning för Vacses fastighetsbestånd. David började sin fastighetskarriär i samband med sina studier till teknisk fastighetsförvaltare. Han har erfarenhet som installationskonsult inom VVS och installationsledare med flera teknikintensiva projekt. Han kommer närmast från sitt egna bolag där han arbetade som VVS-projektör och installationsledare.

Alfonsina Robin

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se

 

Alfonsina arbetar som administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Alfonsina studerar till arkitekt på KTH och har tidigare varit praktikant hos Vacse via Tekniksprånget.

Fredrik Johansson

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-776 07 19

Fredrik Johansson arbetar som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Han kommer närmast från Småa och dessförinnan Skandrenting. Fredrik har en examen i Ekonomi från Karlstads Universitet.

Elisabeth Strand

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-234 42 11

Elisabeth är av SBR (Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund) certifierad byggprojektledare och medverkar i Vacses nyproduktioner samt större hyresgästanpassningar. Elisabeth har tidigare arbetat som projektledande konsult inom byggnation av kommersiella fastigheter. Elisabeth har även en lång produktionserfarenhet som bland annat platschef från större om- och nybyggnadsprojekt.

Praktik


Isabel Tham

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se

Isabel arbetar som administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Isabel kommer från Tekniksprånget och kommer att ha sin praktik hos oss på Vacse under våren 2023.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här.