Vår organisation

Företagsledning


Fredrik Linderborg

Vd

E-post:fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-579 79 79

Fredrik Linderborg är verkställande direktör sedan 2016.

Henrik Molin

Vice Vd / Finanschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-870 98 17

Henrik Molin är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner.

Sara Jägermo

Fastighets- och Hållbarhetschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 072-570 11 30

Sara Jägermo är Fastighets- och Hållbarhetschef med koncernansvar för projekt, förvaltning och hållbarhet.

Kontoret


Pia Gamlin

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 072-226 44 22

Pia ansvarar för Vacses kontor på Kungsgatan 26 och är administrativt stöd åt ledningsgruppen.

Hållbarhet


Linda Åhlin Erikson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-819 09 99

Linda ansvarar för Vacses hållbarhetsredovisning samt styrning, analys och uppföljning av bolagets ESG-rapportering.

Isabella Holte Friberg

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-188 25 13

Isabella ansvarar för Vacses kommunikation, marknadsaktiviteter samt projektledare inom miljö och hållbarhet.

Anna Larsson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-368 31 51

Anna arbetar på konsultbasis med implementation av hållbarhetsstrategi och långsiktig färdplan mot Vacses hållbarhetsmål, samt  projektleder utvecklingsprojekt.

Ekonomi


Ulrika Grewe Ståhl

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-666 08 64

Ulrika arbetar med Vacses koncernredovisning samt bolagets finansiella rapporter.

Emilia Hanssen

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-477 28 49

Emilia arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens moder- och dotterbolag.

Charlotte Lilliehöök

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-035 39 40

Charlotte arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag.

Klara Nilsson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se

Klara arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag.

Projekt och affärsutveckling


Fredrik Johansson

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-776 07 19

Fredrik Johansson arbetar som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar.

Elisabeth Strand

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-234 42 11

Elisabeth arbetar som projektledare och medverkar i Vacses nyproduktioner samt större hyresgästanpassningar.

Förvaltning


Lena Steen

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0704-85 56 20

Lena arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd.

Elias Filén

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0761-00 40 99

Elias arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd.

Pierre Gylbert

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-761 85 86

Pierre arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd.

Felix Brodén

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-291 50 10

Felix arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd.

David Zazi

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-622 60 75

David arbetar med teknisk förvaltning för Vacses fastighetsbestånd.

Peter Heyman

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070 236 40 80

Peter arbetar med teknisk förvaltning för Vacses fastighetsbestånd.

Alfonsina Robin

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se

Alfonsina arbetar som administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Alfonsina studerar till arkitekt på KTH och har tidigare varit praktikant hos Vacse via Tekniksprånget.