Fastigheter


Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice.

Andel offentliga hyresgäster

Uthyrningsgrad

9,9mdkr

Fastighetsvärde

10,2år

Genomsnittlig kontraktslängd

1417mkr

Årets resultat före skatt

Senaste nyheter


Vacse tillträder Regionens Hus i Skövde

Den 3 oktober 2022 tillträder Vacse ”Regionens Hus” i Skövde av Hemsö Fastighets AB. Regionens hus hyrs av bl.a. Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år.

Läs mer

Nu söker vi en junior fastighetsförvaltare till Vacse

Är du i början av din karriär som fastighetsförvaltare och vill du bygga relationer, ha eget ansvar samt få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då är du kanske vår nya juniora förvaltare och vill växa tillsammans med vårt fastighetsgäng! 

Läs mer

Är du Vacses nya bolagsekonom?

Som Bolagsekonom kommer du att ansvara för löpande redovisningar och avstämningar till bolag. Tjänsten innefattar i huvudsak kvalificerat bokslutsarbete i form av månads-, kvartals- och årsbokslut. Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Vacse ska vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter.

Läs mer

Vacse förvärvar Regionens hus i Skövde

Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde ”Regionens Hus” av Hemsö Fastighets AB via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bl.a. Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 mkr före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt. 

Läs mer