Fastigheter


Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice.

Andel offentliga hyresgäster

Uthyrningsgrad

8,9mdkr

Fastighetsvärde

9,9år

Genomsnittlig kontraktslängd

1417mkr

Årets resultat före skatt

Senaste nyheter


Om praktiken hos Vacse – Carolina Löfgren från Tekniksprånget

Praktiken på Vacse har varit mycket intressant och lärorik. Till en början skedde det mesta på distans med tanke på pandemin, då hade jag mycket kontakt med min handledare och fick lyssna in till projekteringsmöten, förvaltarmöten samt kundmöten av olika slag. Praktiken har givit en stor möjlighet att få träffa och prata med flera olika personer som arbetar inom olika områden inom fastighetsbranschen.

Läs mer

Vacse förlänger med 15 årigt hyresavtal med Region Gotland

Vacse har kommit överens med Region Gotland om ett nytt 15-årigt hyresavtal i fastigheten Visborg 1:15. Avtalet träder i kraft den 1a juni 2022 och omfattar en yta om ca 16 500 kvm. Utöver det har man även tecknat hyresavtal med den helt nya hyresgästen Gotlandshem som ska hyra en yta om ca 1 400 kvm. Därmed är fastigheten 100 % uthyrd till två långsiktiga och offentliga hyresgäster med stark lokal förankring.

Läs mer

Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Investerarrapporten för 2021 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Läs mer