Information

Fastighetsbeteckning: Mörten 3Adress: Nyköpingsvägen 23Ort: SödertäljeByggs: 2013BTA: 8 800 kvmUthyrningsbar area: 7 800 kvmVacse tillträdde: 2013-12-12

Mörten 3

Vacse tillhandahåller specialanpassade lokaler till myndigheter i Södertälje för effektivt och säkert rättsvårdande arbete.

Fastigheten uppfördes av Skanska 2013 och tillträddes av Vacse direkt vid färdigställandet. Det ligger centralt i Södertälje mittemot Campus Telge och ersatte det gamla.