Mörten 3

Fastighetsbeteckning: Mörten 3Adress: Nyköpingsvägen 23Ort: SödertäljeByggs: 2013BTA: 8 800 kvmUthyrningsbar area: 7 800 kvmHyresgäst: PolismyndighetenVacse tillträdde: 2013-12-12Miljöcertifiering: Breeam In-Use ExcellentVerksamhetsområde: Rättsväsende

Vacse tillhandahåller specialanpassade lokaler till myndigheter i Södertälje för effektivt och säkert rättsvårdande arbete.

Fastigheten Mörten 3 är belägen i centrala Södertälje i Stockholm och uppfördes av Skanska år 2013. Byggnaden tillhandahåller lokaler till en rättsvårdande myndighet. Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use EXCELLENT.