Information

Fastighetsbeteckning: Mörten 3Adress: Nyköpingsvägen 23Ort: SödertäljeByggs: 2013BTA: 8 800 kvmUthyrningsbar area: 7 800 kvmHyresgäst: PolismyndighetenVacse tillträdde: 2013-12-12Miljöcertifiering: Breeam In-Use ExcellentVerksamhetsområde: Rättsväsende

Mörten 3

Vacse tillhandahåller specialanpassade lokaler till myndigheter i Södertälje för effektivt och säkert rättsvårdande arbete.

Fastigheten uppfördes av Skanska 2013 och tillträddes av Vacse direkt vid färdigställandet. Det ligger centralt i Södertälje mittemot Campus Telge och ersatte det gamla. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use EXCELLENT.