Tullen 1

Fastighetsbeteckning: Tullen 1Adress: Packhusallén 2Ort: KarlstadByggt/ombyggt: 2018BTA: 12 852 kvmUthyrningsbar area: 8 513 kvmHyresgäst: MSBVacse tillträdde: 2018-06-19Miljöcertifiering: LEED GoldVerksamhetsområde: Kontor

En modern myndighetsbyggnad med ett centralt, men även naturskönt läge i Karlstad. Lokalerna är anpassade till MSB:s verksamhet med hög säkerhet och vackra materialval.

Byggnaden Tullen 1 i Karlstad uppfördes av Skanska och tillträddes vid färdigställandet 2018 av Vacse. Hyresgäst är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i och med flytten anammar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Fastigheten ligger vid Vänerns strand och innergården har ett gångstråk till en strandpromenad med båtplatser. Kontorshuset är utvecklat och planerat med fokus på myndighetens medarbetare. Fastigheten är certifierad enligt LEED Gold.