Vacse förstärker ledningsgruppen

Vacse välkomnar Sara Jägermo som ny medlem i bolagets ledningsgrupp.

Läs mer

Vacse söker initiativrik förvaltare

Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och söker kontinuerligt efter nya medarbetare med olika bakgrund och kvalifikationer. Nu behöver vi utöka vår förvaltningsavdelning med en initiativrik fastighetsförvaltare till bolagets kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder ett utvecklande jobb i en kreativ miljö där nytänkande och öppenhet står i fokus.

Läs mer

Ny VD i Vacse

Fredrik Linderborg har utsetts till ny VD i Vacse AB (publ). Han kommer närmast från Danske Bank där han är VD på Danske Renting AB och har även tjänsten som Deputy Head of Large Real Estate. Fredrik tillträder tjänsten som VD i Vacse senast den 1 augusti 2016.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 10:e maj 2016 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm.

Läs mer

Ledningsförändring i Vacse

Ossie Everum har beslutat sig för att lämna sin befattning som VD i Vacse AB (publ) för att gå över till annan verksamhet. Ossie har varit involverad i utvecklingen av Vacse sedan dess etablering 2009.

Läs mer

Vacse utökar organisationen

Vacse AB (publ) fortsätter att växa och har under 2015 förstärkt organisationen och anställt personal inom redovisning, fastighetsförvaltning, kontorsadministration samt projektledning. 

Läs mer

Vacse bygger nytt landmärke i Sollentuna

Vacse bygger nytt hus för Domstolsverket i Sollentuna centrum. Attunda tingsrätt som är en del av rättscentrum i Sollentuna kommer att bli en av landets största tingsrätter. Det nya huset får en yta av ca 15 000 kvm och kommer med sin utformning och höjd att utgöra ett landmärke för Sollentuna kommun.

Läs mer