Vacse förstärker portföljen med ny räddningsstation

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd inom samhällsfastigheter och förvärvar Skanskas projekt i Tierp med Region Uppsala och Tierps kommun som hyresgäster för drygt 100 MSEK. Hyresavtalen är tecknade på 25 år och tillträde till fastigheten sker under första kvartalet 2019.

Tierps nya räddningsstation kommer vara beläget i närheten av E4-rondellen. Ett läge som gör att såväl ambulans som räddningstjänsten får kortare utryckningstider än idag. Fastigheten som totalt omfattar cirka 3 200 kvm kommer inrymma två vagnhallar för ambulans och räddningstjänst, logement, gymnastiksal samt tillhörande övningsområde. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

”Vi är glada för att stärka vårt samarbete med Skanska i den här typen av samhällsbyggnadsprojekt och ser fram emot ett nära och långfristigt samarbete med Tierps kommun och region Uppsala” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Om Vacse
Vacse (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.