Vacse deltar som samarbetspartner i Vinnovaprojekt om vikten av gröna miljöer

Personer som vistas i gröna miljöer trivs bättre, har bättre korttidsminne och visar mer empati gentemot varandra. Det är faktorer som forskare vid SLU i Alnarp har tagit fasta på.
– Mer empati innebär färre konflikter på arbetsplatsen, vilket ger bättre resultat både socialt och ekonomiskt, säger Erik Skärbäck, professor emeritus vid SLU i Alnarp.

Samarbetspartners i projektet är VACSE, Hemsö, Atrium Ljungberg, Akademiska hus, Malmö nya sjukhus/Region Skåne, Krinova/Kristianstad kommun, Stockholms stads fastighetskontor, Jönköpings läns landsting och Malmö högskola. I projektet ska ett rankingsystem tas fram, där byggnader tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer;

1. Rofylldhet: Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar eller insekter dominerar över trafik och jäktande människor.

2. Vildhet: Fascination inför naturobjekt t ex självsådda växter, moss- och lavbelupna stenblock, spännande växter.

3. Artrikedom: Våren, lökar, den första vitsippan, mångfalden av växter och djurliv, höstfärger, bär.

4. Rymdkänsla: Som att komma in i ”en annan värld”, stor helhet. Kan fundera igenom saker och ting medan man promenerar eller kanske joggar.

5. Allmänning: En öppen plats där man kan vistas gratis t.ex spontant bollspel, picknick, allmän samlingsplats med plats för många.

6. Lustgård: Trygg plats, helst omgärdad med grönska, för fika, samtal mellan få eller bara avkoppling, där man vågar släppa barnens händer.

7. Centrum/fest: Dit man går för att ha trevligt, äta lunch, fika, och träffa andra.

8. Kulturhistoria: det historiska arvet, spår av tidigare generationers värv, fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd, minnesmärken.

Mer om projektet samt en intervju med Erik Skärbäck går att läsa på:

Fastighetscertifiering med människan i fokus

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se