Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Domstolsverket

 

Vacse uppför en ny byggnad för Attunda tingsrätt i Sollentuna om ca 14 800 kvm där Domstolsverket och Kriminalvården tecknat 25 åriga avtal omfattande ca 9 400 kvm. Investeringsbeloppet beräknas till ca 700 mkr.

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 5 oktober sitt medgivande till att ingå 25-åriga hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Attunda, Sollentuna, vilken kommer att ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Vacse AB (Publ).

Byggnaden benämns Färgskrapan och kommer att ha en uthyrningsbar yta om ca 14 800 kvm och beräknas vara färdigställd under våren 2020. Domstolsverkets och Kriminalvårdens lokaler kommer att omfatta ca 9 400 kvm och bland annat innehålla förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler och omkring 150 – 200 nya arbetsplatser. Den nya tingsrätten kommer att ha en mycket hög säkerhetsklassning och stort fokus har legat på att skapa en modern tingsrätt som möter framtidens utmaningar gällande säkerhet för personal och besökare i kombination med ett högt ställda krav på miljö och arkitektur. På markplanet ska Färgskrapan även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer. De översta våningsplanen kommer hyras ut som kontor för andra hyresgäster och dialoger förs med flera offentliga och privata parter.

”Detta är en milstolpe i Vacses historia och vi är mycket glada över att i ett sådant nära samarbete med Domstolsverket uppföra denna byggnad som är unik i sitt slag” säger Fredrik Linderborg Vd för Vacse.

Entreprenör för projektet är under upphandling enligt LOU och byggstart sker inom kort.

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd
070 – 579 79 79