Invigning av Vallastadens nya grund- och särskola i Linköping

Torsdagen den 31 augusti var det äntligen dags för invigning. Skolan är toppmodern med fokus på hållbarhet och har bland annat Sveriges största installation av transparenta solcellsglas i fasad. Totalt ska både solceller på tak samt i fönsterrutor åt söder leverera 60 000 kWh per år.

Skolans ledord för byggnationen av skolan har varit – ”En skola att längta till”. Strävan har ständigt varit att bygga en skola med moderna och stimulerande läromiljöer för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande för alla barn på skolan. Utomhusmiljön är påkostad med bland annat en amfiteater och en handikappanpassad träspång genom den intilliggande skogen.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg,
telefon: 070 579 79 79
fredrik.linderborg@vacse.se