Kallelse till årsstämma i Vacse

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2017 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Vacse AB (publ) antog den 21 februari Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

Läs mer

Vacse välkomnar Fredrik Johansson

Vacse välkomnar Fredrik Johansson som förstärker bolagets projektavdelning. Fredrik kommer att arbeta som projektledare med Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Han har tio års erfarenhet från fastighetsbranschen, kommer närmast från Småa och dessförinnan Skandrenting.

Läs mer

Vacse välkomnar Henrik Molin

Vacse välkomnar Henrik Molin som ny medlem i bolagets ledningsgrupp.  Henrik är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner.

Läs mer

Vacse förvärvar MSB:s nya kontor i Karlstad av Skanska

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd inom samhällsfastigheter och förvärvar Skanskas kontorsprojekt i Karlstad med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som hyresgäst.

Läs mer

Vacse välkomnar Elias Filén och Thomas Flakstad

Vacse välkomnar Elias Filén och Thomas Flakstad som förstärker förvaltar- och projektavdelningen. Elias arbetar med löpande förvaltning av fastigheterna som ägs av bolaget, han kommer närmast från Campido Fastighetsförvaltning AB och har en examen inom fastighetsförvaltning från Newtons yrkeshögskola.

Läs mer

Vacse välkomnar framtidens skola

Att äga fastigheter som används för offentlig verksamhet är att investera i vår framtid. Och vad kan vara mer symboliskt än att just bygga en skola för kommande generationer?

Läs mer