Vacse avyttrar fastighet i Strängnäs

Vacse AB (publ) har via bolagsförsäljning avyttrat fastigheten Strängnäs Eldsund 6:6 till Fastighets AB Stenvalvet. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 520 mkr efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten består av ett flertal byggnader som framförallt nyttjas som gymnasieskola men även innehåller ”Strängnäs Business Park” samt ett kontorshotell. Total uthyrningsbar yta är knappt 30 000 kvm och årshyran uppgår till cirka 34 mkr. Överlåtelsen äger rum per 30 juni 2017.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2017 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Vacse AB (publ) antog den 21 februari Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

Läs mer

Vacse välkomnar Fredrik Johansson

Vacse välkomnar Fredrik Johansson som förstärker bolagets projektavdelning. Fredrik kommer att arbeta som projektledare med Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Han har tio års erfarenhet från fastighetsbranschen, kommer närmast från Småa och dessförinnan Skandrenting.

Läs mer

Vacse välkomnar Henrik Molin

Vacse välkomnar Henrik Molin som ny medlem i bolagets ledningsgrupp.  Henrik är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner.

Läs mer