Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Domstolsverket

Vacse uppför en ny byggnad för Attunda tingsrätt i Sollentuna om ca 14 800 kvm där Domstolsverket och Kriminalvården tecknat 25 åriga avtal omfattande ca 9 400 kvm. Investeringsbeloppet beräknas till ca 700 mkr.

Läs mer

Vacse förstärker portföljen med ny räddningsstation

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd inom samhällsfastigheter och förvärvar Skanskas projekt i Tierp med Region Uppsala och Tierps kommun som hyresgäster för drygt 100 MSEK. Hyresavtalen är tecknade på 25 år och tillträde till fastigheten sker under första kvartalet 2019.

Läs mer

Invigning av Vallastadens nya grund- och särskola i Linköping

Torsdagen den 31 augusti var det äntligen dags för invigning. Skolan är toppmodern med fokus på hållbarhet och har bland annat Sveriges största installation av transparenta solcellsglas i fasad. Totalt ska både solceller på tak samt i fönsterrutor åt söder leverera 60 000 kWh per år.

Läs mer

Vacse tillträder som fastighetsägare av en grund- och särskola i Linköping

Från och med idag slogs dörrarna äntligen upp för verksamheten i den alldeles nybyggda grund- och särskolan i stadsdelen Vallastaden, Linköping. Ledord för byggnationen av skolan har varit – ”En skola att längta till”. Strävan han ständigt varit att bygga en skola med moderna och stimulerande lärmiljöer för att skapa med bästa förutsättningar för lärande för alla på skolan hela dagen, såväl i förskoleklass och skola som på fritids.

Läs mer

Solen skiner över MSB-bygget i Karlstad

Nu är det mindre än 35 veckor kvar till slutbesiktningen av MSB:s nya aktivitetsbaserade kontorshus i Karlstad. Hela fastigheten blir 12 500 kvadratmeter stor, varav 8 200 kvadratmeter blir kontor, fördelat på sex våningar samt garage i källarplan. Fasaden kommer vara beklädd med gröna stenskivor. Innergården får ett gångstråk till en strandpromenad med båtplatser.

Läs mer

Vacse avyttrar fastighet i Strängnäs

Vacse AB (publ) har via bolagsförsäljning avyttrat fastigheten Strängnäs Eldsund 6:6 till Fastighets AB Stenvalvet. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 520 mkr efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten består av ett flertal byggnader som framförallt nyttjas som gymnasieskola men även innehåller ”Strängnäs Business Park” samt ett kontorshotell. Total uthyrningsbar yta är knappt 30 000 kvm och årshyran uppgår till cirka 34 mkr. Överlåtelsen äger rum per 30 juni 2017.

Läs mer