Invigning av Björkö skola

Vid årsskiftet togs nya Björkö skola i bruk. Den 23 november invigdes skolan formellt på kunskapstorget inne i skolan. De inbjudna bjöds på underhållning i form av musik och sång av elever och lärare, rundvandring i de moderna lokalerna, samt mingel och fika. Eva Wallin, ordförande i utbildnings-, kultur och fritidsnämnden, invigningstalade, liksom representanter från NCC, Öckerö kommun och Vacse AB.

Björkö skola är ritad av Liljewalls arkitekter och är uppfördes av NCC och omfattar cirka 3500 kvm, hyresavtalet är tecknat på 25 år med Öckerö kommun. Skolan är i två plan med plats för cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Förutom de ställda krav utifrån byggnadens miljöcertifiering finns en yta om ca 200 kvm med solceller på byggnadens tak. Därtill har även smarta lösningar såsom närvarostyrd ventilation, belysning samt sensorstyrda blandare byggts in. Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Skolan för tankarna till en upp- och nedvänd båt vilket är passande eftersom Björkö ligger i Göteborgs norra skärgård.  Utformningen av skolgården är också tänkt att likna skärgårdsmiljön med planteringar utspridda som kobbar och skär, med växtlighet som är typiskt för skärgården.