Vacse tar krafttag mot svartarbete tillsammans med ANSVAR SÄKERHET

Tillsammans med ANSVAR SÄKERHET vill vi skapa trygga och säkra verksamheter, fria från arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering.

ANSVAR SÄKERHET är Sveriges ledande specialist på granskning av socialt ansvar, med fokus på fastighet-, bygg-, transport-, städbranschen och andra personalintensiva näringar.

Arbetslivskriminalitet förekommer i stor omfattning i Sverige idag. Regeringen har nyligen infört en delegation mot arbetslivskriminalitet samt att två nya lagar är på väg.

Samarbetet med ANSVAR SÄKERHET blir att vi på Vacse kommer säkerställa att vi lever upp till kraven i alla led. ANSVAR SÄKERHET kommer att bistå med både utbildning, upphandlingsstöd, leverantörsgranskning s.k. bakgrundskontroll av företag samt arbetsplatskontroller.

– Kriminalitet i byggbranschen är ett eskalerande problem där vi i branschen gemensamt behöver ta krafttag. För att ställa rätt krav och säkerställa lageterlevnad samt sunda arbetsvillkor har Vacse under hösten ingått samarbeten med Säkert Ansvar för tredjepartsgranskning. Samarbetet omfattar tydligare kravställningar i upphandlingar tillsammans med ett flertal olika kontroller som utförs av Ansvar Säkerhet. Genom vårt samarbete kommer vi att bli en tydligare beställare samt tillsammans med andra byggherrar flytta fram positionerna för en bättre bransch där vi konkurrerar på samma schysta villkor, säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse

– Vi är så glada att beställare som Vacse tar problematiken på allvar och tar ett stort ansvar i att ha full kontroll på sin verksamhet överallt och i alla led. Det åligger huvudentreprenören dvs.. byggaren att göra leverantörsgranskningar men jag välkomnar att beställaren tar över ansvaret, då vi ser gång på gång att byggföretagen inte klarat att hantera detta, säger Jessica Löfström, ordförande i ANSVAR SÄKERHET

 

Om ANSVAR
ANSVAR och Säkerhet i Europa AB är Sveriges ledande specialist på socialt ansvarstagande.  ANSVAR är en oberoende leverantör av upphandlingsstöd, bakgrundskontroll och platsbesök, med särskilt fokus på utstationerad verksamhet. Vi hjälper beställare och byggherrar motverka svartarbete och arbetskraftsexploatering genom att säkerställa trygga, vita projekt och socialt ansvarstagande.