NIB utökar finansieringen av Vacses ägande av två hållbara kontorshus

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 235 miljoner kronor, utöver det tidigare lånet på  400 miljoner kronor, för finansiering av två nya BREEAM-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Lånet med en löptid på tio år ska användas för att finansiera uppförandet respektive förvärvet av två kontorshus för flera hyresgäster, det ena i Jönköping och det andra i Sollentuna, norr om Stockholm. Byggnaderna är certifierade enligt nivå Excellent i standarden BREEAM-SE för miljövänliga byggnader.

Sollentunas nya tingshus, ”Färgskrapan”, har en total uthyrningsbar yta på ca 15 000 kvadratmeter och rymmer flera hyresgäster. Byggnaden inrymmer förhandlingssalar för Attunda tingsrätt, säkerhetssalar samt lokaler som hyrs av Domstolsverket. En del av lokalerna i Färgskrapan uthyrs till andra hyresgäster. Byggnaden helt färdigställd och fullt uthyrd. Domstolsverket tillträdde sina lokaler i september 2020.

I Jönköping tillträdde Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ett gemensamt huvudkontor i mars 2021 och Vacse tillträdde fastigheten den 1 april 2021. Den totala kontorsytan i byggnaden är ca 15 000 kvadratmeter.

Advokatfirman Hammarskiöld & Co har agerat rådgivare till Vacse.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:
Fredrik Linderborg Vd, +46 70 579 79 79 , fredrik.linderborg@vacse.se

 

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se