Vacse väljer Visual Art för att visualisera fastigheters energikonsumtion

Med målet att såväl informera som utbilda kring energi- och vattenanvändning i sina fastigheter har Vacse låtit Visual Art ta fram en speciallösning för offentliga byggnader och även ett specifikt läroverktyg för skolor. Totalt rör det sig om 19 fastigheter som får lösningen i ett första steg.

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetesbolag vilket innebär att de äger, förvaltar och utvecklar specialanpassade fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. I den typen av lokaler är en central del att kunna redovisa energi- och vattenförbrukning. Vacse har nu tagit den redovisningen ett steg längre med målet att hjälpa besökare och hyresgästerna att förstå samt påverka förbrukningen.

– Vacse har förstått styrkan och effektiviteten att ge ut den här typen av information på digitala kommunikationsytor, men också hur man kan utnyttja tekniken fullt ut. För här får man inte bara information om nuläget, utan även en inblick i förbrukningen ser ut historiskt, säger Pontus Meijer, Chief Revenue Officer på Visual Art.

Lösningen ser lite olika ut beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. I grunden har Visual Art levererat skärmar och ett mallat gränssnitt som visar aktuella förbrukning, men som även plockar in historisk data. Beroende på om förbrukningen går upp eller ner triggas extra information på skärmarna med handfasta tips om hur varje individ kan påverka siffrorna.

För skolor har man tagit det ytterligare ett steg längre. Här erbjuds ett specialanpassat system med information, men även möjlighet för lärare att löpande plocka ut information och utbildningsunderlag direkt från skärmarna via en QR-kod.

– Vi ville komma förbi att bara visa abstrakta siffror på förbrukning för fastigheten. Därför har vi en automatiserad funktion som alltid översätter siffrorna till något mer greppbart, som exempelvis hur många timmar man kan köra en elvisp för den aktuella energimängden. Hela lösningen ska inte bara informera utan även inspirera, säger Sara Jägermo, Fastighetschef på Vacse.

Vacse kommer att installera lösningen i sina samtliga 19 olika fastigheter runtom i landet. Visual Art:s CMS Signage Player ligger i grunden för lösningen och gör det möjligt att enkelt sätta upp och uppdatera information på skärmarna. Man levererar även hårdvaran till projektet.

Läs artikeln här

För ytterligare information kontakta:

Sara Jägermo, Fastighetschef, Vacse
Tel. +46 725 70 11 30, sara.jagermo@vacse.se

Monika Lindquist, Marketing & Communications Manager, Visual Art
Tel. +46 723 33 23 83, monika.lindquist@visualart.com