Om praktiken hos Vacse – Carolina Löfgren från Tekniksprånget

Praktiken på Vacse har varit mycket intressant och lärorik. Till en början skedde det mesta på distans med tanke på pandemin, då hade jag mycket kontakt med min handledare och fick lyssna in till projekteringsmöten, förvaltarmöten samt kundmöten av olika slag. Praktiken har givit en stor möjlighet att få träffa och prata med flera olika personer som arbetar inom olika områden inom fastighetsbranschen.

Läs mer

Vacse förlänger med 15 årigt hyresavtal med Region Gotland

Vacse har kommit överens med Region Gotland om ett nytt 15-årigt hyresavtal i fastigheten Visborg 1:15. Avtalet träder i kraft den 1a juni 2022 och omfattar en yta om ca 16 500 kvm. Utöver det har man även tecknat hyresavtal med den helt nya hyresgästen Gotlandshem som ska hyra en yta om ca 1 400 kvm. Därmed är fastigheten 100 % uthyrd till två långsiktiga och offentliga hyresgäster med stark lokal förankring.

Läs mer

Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Investerarrapporten för 2021 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 11:e maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2021

Informationen i denna Års- och Hållbarhetsredovisning är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 klockan 12:00.

Läs mer

Sila snacket – grova skämt ska väck från branschen

Vi på Vacse hade turen att få lyssna på Charlie Klang, genusvetare och projektledare inom arbetsmiljöfrågor på byggföretaget TL Bygg om projektet Sila snacket.

Läs mer

Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren 

Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren som kommer att  ha sina praktikplatser hos oss under våren 2022.

Läs mer

Vacse är nominerade för fjärde året i rad till BREEAM Awards

I slutet av året meddelade BRE att Vacse för fjärde året i rad har en fastighet nominerad till priset BREEAM Awards BREEAM-In-Use Public sector. Tävlingen är internationell och nomineringen tas fram av BRE och baseras på antal poäng som projekten har erhållit i certifieringsprocessen.

Läs mer