Vacse uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Vacse har sedan 2018 emitterat gröna obligationer på den svenska obligationsmarknaden. Vacse ökar nu sitt hållbarhetsfokus ytterligare och har i samarbete med Handelsbanken uppdaterat sitt ramverk för grön obligationsfinansiering. Det nya ramverket har beaktat kraven i EU Green Bond Standard och EU Taxonomin.

Vid fastställandet av villkoren i det uppdaterade ramverket har Vacse strävat efter att följa Green Bond Principles (juni 2018) och nuvarande marknadspraxis samt beaktat kraven i EU Green Bond Standard och EU Taxonomin och hur dessa kan användas som ett vägledande verktyg för kriterier och övergripande ramstruktur.

Ramverket har även granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero Shades of Green och erhållit ”Medium Green” som helhetsbetyg.

– Som långsiktig ägare av moderna samhällsviktiga fastigheter är Vacses målsättning att äga och uppföra energieffektiva och miljövänliga byggnader, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

I samband med Vacses nya gröna ramverk och att bolaget tar ytterligare ett steg framåt i sitt fokus mot klimatfrågor utökas Sara Jägermo roll till att även omfatta ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete.

Information om Vacses gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare/grona-obligationer

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 – 870 98 17
Sara Jägermo, Hållbarhets- & fastighetschef, 072 – 570 11 30

 

Om Vacse

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 8,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.