Vacse ansluter sig till Science Based Targets initiative

Vacse tar nästa steg i sitt klimatarbete genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Det är ett naturligt steg i Vacses hållbarhetsarbete med syftet att öka ambitionsnivån för att tackla den globala klimatkrisen.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det världsomspännande initiativet hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

–  Vi ser SBTi som ett bra verktyg för att styra vår verksamhet mot att bli mer hållbar på riktigt. Detta är ett naturligt steg på resan, nu fortgår arbetet med att sätta ambitiösa klimatmål och en färdplan som kan valideras av SBTi. Under 2021 har vi tagit fram en ny hållbarhetspolicy, målstrategi samt grönt ramverk. säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:
Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef, +4672-570 11 30
 

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 8,5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.