Vacse är nominerade för fjärde året i rad till BREEAM Awards

I slutet av året meddelade BRE att Vacse för fjärde året i rad har en fastighet nominerad till priset BREEAM Awards BREEAM-In-Use Public sector. Tävlingen är internationell och nomineringen tas fram av BRE och baseras på antal poäng som projekten har erhållit i certifieringsprocessen.

– Det är med stor glädje vi har mottagit nomineringen för fastigheten Södertälje Mörten 3 som är certifierad enligt Breeam-In-Use Nivå Excellent, säger Lena Steen, ansvarig förvaltare på Vacse.

Byggnaden har många miljömässiga fördelar såsom sedumtak, solceller och rekreativa pausytor för personalen både inomhus och ute. Byggnaden ligger i direkt närhet till parker och grönska men även kollektivtrafik och butiker. I certifieringsprocessen vägs dessa och många andra faktorer in, även mätvärden med avseende på hållbarhet gällande byggnadens konstruktion, produktion, underhåll och användning. Höga krav ställs för att uppnå ”excellent”-nivå och en nominering i denna kategori är ett kvitto på fastighetsägarens engagemang, men det genererar även i fördelar för hyresgästen då viktiga poäng uppnås i dennes interna miljöarbete.

– Vacse är inte det största samhällsfastighetsbolaget i Sverige men förmodligen det enda som blivit nominerat fyra år i rad till denna prestigefulla tävling – stort tack till engagerade medarbetare som gjort detta möjligt, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79