Vacse har miljöcertifierat säkerhetshäktet i Sollentuna

Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Därmed påbörjades och avslutades arbetet under 2018 med att certifiera bolagets största byggnad, säkerhetshäktet i Sollentuna.

Läs mer

Vacse noterar grön obligation

En solig torsdag i juni samlades Vacses anställda, banker och investerare på Nasdaq för mingel, klockringning och noteringsceremoni.

Läs mer

Vacse tillträder MSB:s nya kontor i Karlstad

Idag tillträdde Vacse MSB:s nya kontorshus i Karlstad som omfattar fem våningar om cirka 8 500 kvm, garage och rekreationsytor mot vattnet.

Läs mer

Vacse förstärker portföljen med ny fastighet i Jönköping

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Skanskas projekt i Jönköping, med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Fastigheten tillträds i början av 2021 och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Skeppsbron vid Södra Munkjön i Jönköping.

Läs mer

Vacse etablerar grönt ramverk

Vacse har ett MTN-program som möjliggör emission av Gröna obligationer.

Läs mer

Vacse söker ekonomiassistent

I den nyetablerade tjänsten som ekonomiassistent på Vacse kommer du att få möjlighet att arbeta brett med ekonomirelaterade uppgifter och att utveckla rollens innehåll.

Läs mer

Rundvisning av Tierps nya räddningsstation

Den 7 mars bjöd Skanska in för visning och rundvandring av den nya brand- och räddningsstationen i Tierp som Vacse tillträder i början av 2019.

Läs mer