Vacse erhåller investment grade rating från Nordic Credit Rating – BBB+, Stable outlook

Vacse AB (publ) har erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating med betyget BBB+, Stable outlook. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Läs mer

Invigning av MSB:s nya kontor i Karlstad

Måndagen den 24 september invigdes MSB:s nya kontor i Karlstad traditionsenligt med bandklippning av generaldirektör Dan Eliasson. MSB flyttade in i sina nya lokaler invid Tullholmsviken i Karlstad strax före sommaren.

Läs mer

Vacse välkomnar Emilia Grahn

Vacse kompletterar sin ekonomiavdelning med Emilia Grahn i rollen som redovisningsekonom.

Läs mer

Vacse välkomnar Isabella Holte Friberg

Vacses fastighetsavdelning växer och i början av augusti utökades teamet med Isabella Holte Friberg som projekt- och förvaltningsassistent.

Läs mer

Vacse har miljöcertifierat säkerhetshäktet i Sollentuna

Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Därmed påbörjades och avslutades arbetet under 2018 med att certifiera bolagets största byggnad, säkerhetshäktet i Sollentuna.

Läs mer

Vacse noterar grön obligation

En solig torsdag i juni samlades Vacses anställda, banker och investerare på Nasdaq för mingel, klockringning och noteringsceremoni.

Läs mer

Vacse tillträder MSB:s nya kontor i Karlstad

Idag tillträdde Vacse MSB:s nya kontorshus i Karlstad som omfattar fem våningar om cirka 8 500 kvm, garage och rekreationsytor mot vattnet.

Läs mer

Vacse förstärker portföljen med ny fastighet i Jönköping

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Skanskas projekt i Jönköping, med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Fastigheten tillträds i början av 2021 och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Skeppsbron vid Södra Munkjön i Jönköping.

Läs mer