Vacse miljöcertifierar Mimer 3 och Kullen 1

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Polishuset Mimer 3 i Västervik samt Domstolsbyggnad Kullen 1 i Falun enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Vacse har nu miljöcertifierat 85% av sitt fastighetsbestånd.

Läs mer

Vacse är nominerade till 2020 års BREEAM Awards

Vacse har i veckan mottagit nyheten att fastigheten Malmö Flundran 2, med Domstolsverket som hyresgäst, är nominerat i kategorin ”Public Sector Project -In Use”. Vacse har ägt fastigheten sedan 2013 och den är miljöcertifierad enligt BREEAM-In-Use nivå Very Good. Byggnaden för Hovrätten i Malmö färdigställdes 2008 och här sitter Hovrätten, Hyresnämnden samt Regeringskansliet. Vinnarna tillkännages den 2 mars i London på Hilton Bankside.

Läs mer

Nordic Credit Rating höjer utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån ‘BBB+’

Utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån 'BBB+'. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Läs mer

Förvaltare av samhällsfastigheter sökes till Vacse

Vill du bygga relationer, ha eget ansvar och få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då är du kanske vår nya fastighetsförvaltare.

Läs mer

Första spadtaget för nya Björkö skola i Öckerö kommun

Lördagen den 7 september togs första spadtaget för nya Björkö skola i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård. Öckerö kommun har tecknat ett 25 årigt hyresavtal för den nya skolan. Skolan kommer uppföras av NCC och tillträdas av Vacse under Q1 2021.

Läs mer

Vacse tecknar 25 årigt hyreavtal med Kungliga biblioteket

Vacse uppför en tillbyggnation av befintlig fastighet i Håbo kommun om cirka 4 000 kvm där Kungliga biblioteket (KB) tecknat ett 25 årigt hyresavtal. Entreprenör för projeket, som upphandlasts enligt LOU, kommer vara Veidekke Entreprenad AB.

Läs mer

NIB finansierar Vacses ägande av två hållbara kontorshus

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 400 miljoner kronor för finansiering av två nya Breeam-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Läs mer

Vacse söker Office Manager / Kontorsansvarig Administratör

Vill du bli vår klippa? Vi söker dig som vill bli en viktigt del av vår framgång.

Läs mer