Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö

 


AFRY/ON Arkitekter

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Växjö. Den nya domstolen är ritad av ON Arkitekter och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.  

Detta projekt kommer att bli Vacses sjunde domstol och byggnaden uppförs i fem våningar och ett suterrängplan som omfattande cirka 10 500 kvm. Byggnaden kommer certifieras enligt BREEAM SE nivå Outstanding samt uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Hyresavtal kommer inom kort att skrivas med Domstolsverket och omfattar nya lokaler för Tingsrätt, Förvaltningsrätt samt mark- och miljödomstol i Växjö.

Projektering av den nya byggnaden tillsammans med Domstolsverket vidtar under hösten och förutsatt att bygglov är på plats är avsikten att kunna påbörja byggnadsarbetena under andra kvartalet 2024. Fastigheten tillträds under 2026 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler i bruk.

”Vacse ser fram emot att utöka samarbetet med Domstolsverket genom denna byggnad som har högt ställda miljö – och hållbarhetsmål” säger Fredrik Linderborg, VD på Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79