Den 20 november 2023 tillträder Vacse Överrätterna i Jönköping

Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster. Byggnaden inrymmer Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och har utformats med högt ställda miljöambitioner. Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld samt har energiklass A. Särskild vikt har även lagts vid dagsljustillgång i lokalerna samt byggnadens gestaltning i relation till den omkringliggande stadsmiljön i centrala Jönköping vid Munksjön. I och med tillträdet äger Vacse fem domstolsbyggnader samt har tre stycken under uppförande.

”Denna fastighet blir ett väldigt bra komplement till vårt befintliga bestånd i Jönköping och vi ser framemot att utöka vårt samarbete med Domstolsverket.”, säger Fredrik Linderborg Vd på Vacse.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
+46 705–797979

Vacse grundades hösten 2009 av sju svenska pensionsstiftelser. Långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster stämmer väl överens med stiftelsernas vilja till långsiktig, förutsägbar och trygg avkastning. Vacse är idag en av de mest renodlade aktörerna inom segmentet samhällsfastigheter.