Vacses rating bekräftad till ”A-, Stable outlook”

Vacse får sin rating hos Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook” vilket är ett resultat av sin starka finansiella position.

Vacse har fått sin rating Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook”. För mer information, se fullständiga rapporter på NCR:s hemsida: http://www.nordiccreditrating.com

”Det är glädjande att vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapital- och räntebindning och med en bredd av finansieringskällor resulterar i den bekräftade ratingen vilket visar att Vacses robusta strategi med högkvalitativa och hållbara fastigheter, offentliga hyresgäster samt konservativ finansiering står så stark även i sämre marknadslägen”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl.10:45 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79