Vacse tecknar hyresavtal med Vallentuna Stenugnsbageri i Färgskrapan

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 220 kvm café yta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Vallentuna Stenugnsbageri tillträder sina nya lokaler under juni 2023 och kommer bli ett välkomnat servicetillskott för fastigheten.

Läs mer

Första spadtag för den nya tingsrätten i Borås

Under fredagen den 5 maj hölls traditionsenligt ett första spadtag för den nya tingsrätten i Borås. Skanska som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under 2025. Den nya domstolen kommer hålla en hög miljöprofil och kommer att vara belägen vid riksväg 40 invid Boråshallen.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2023 kl. 9.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Vacse AB (publ) års-och hållbarhetsredovisning 2022

Vacse offentliggör informationen i denna årsredovisning i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 29 mars 2023 kl. 12.00.

Läs mer

Vacse förvärvar Enköpings nya kommunhus

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt konturshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping.

Läs mer