Första spadtag för Enköpings nya kommunhus


Sara Jägermo från Vacse, Peter Book från Enköpings kommun, Daniel Jansson- Hammargren från Enköpings kommun, Sara Gorton från Skanska Sverige AB

Under tisdagen den 21 november hölls traditionsenligt ett första spadtag för det nya kommunhuset i Enköping. Skanska som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under 2025. 


Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse

Det nya kommunhuset, om cirka 5 300 kvm i fyra våningar, kommer vara beläget på den gamla kommunhustomten som efter färdigställandet bli en modern och effektiv mötesplats för både medarbetare och medborgare i Enköpings kommun. Huset kommer att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Med solceller på tak, kombinerad bergvärme och kyla kommer byggnaden uppnå ett mycket lågt energibehov under driftsskedet.

”En vacker byggnad på en vacker plats, vi ser fram emot ett långt samarbete med Enköpings kommun” säger Fredrik Linderborg, VD, Vacse


Visionsskiss: CF Møller Architects

 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se