Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Vacse AB (publ) antog den 21 februari Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

– Det är glädjande att fler och fler aktörer inom fastighetssektorn i Stockholm vill bli medlemmar i Forumet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Utmaningarna med att jobba med hållbarhet i befintligt fastighetsbestånd är många och ju fler som vill samverka och samarbeta kring detta desto bättre.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter genomför årligen seminarier för att utmana och inspirera fastighetsbranschen i det framtida hållbarhetsarbetet. Arbetet med Forumets handlingsplan för att bland annat minimera resursanvändning, miljöpåverkan och byggnaders energibehov och öka användningen förnybar energi fortsätter under 2017. Under året kommer Forumet ha ett särskilt fokus på ökad interaktion med andra aktörer som delar Forumets ambitioner.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter bildades 2014 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och förvaltare med ett betydande fastighetsbestånd i Stockholm. Forumet sätter fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet och på samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. Bland de andra medlemmarna återfinns bland annat Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Byggvesta, Einar Mattsson Projekt AB, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Folksam Fastigheter, Hemsö, Hufvudstaden, Humlegården, IKANO Bostad, Jernhusen, Kungsleden, Riksbyggen, m.fl.

Om detta kan läsas vidare här:

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter: Förstärkt samarbete och ökad interaktion blir viktigt fokus 2017

logo
Signeringslunch för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

 

För ytterligare information kontakta:
Sara Jägermo, Fastighetschef
0725-70 11 30, sara.jagermo@vacse.se

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.