Vacse certifieras enligt Miljöledningssytemet ISO 14001

Under hösten har vi på Vacse arbetat aktivt med att ta fram ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och certifierades under februari 2017.

Miljöledningssystemet ger oss på Vacse ett systematiskt arbetsverktyg för att dokumentera och säkerställa vårt miljöarbete. Certifieringen säkerhetsställer att verksamheten bedrivs miljövänligt och bygger på principen om ständig förbättring och ett systematiskt målinriktat miljöarbete. Inom miljöarbetet lever Vacse upp till sina fyra ledord; kvalitet, långsiktighet, ärlighet och engagemang, genom att löpande granska vår miljöprestation för att följa upp och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

”Vi på Vacse har en tydlig hållbarhetsstrategi. Miljön är en angelägenhet för oss alla och med vårt långfristiga perspektiv har vi uthålligheten och resurserna som krävs för ett framgångsrikt miljöarbete” säger Fredrik Linderborg, VD.

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.